Arş. Gör. Rıdvan TOKYÜREK

   Unvanı Adı-Soyadı Ar. Gör. Rıdvan TOKYÜREK
 Dahili Tel. 2938 / 124
 E-Posta rtokyurek@cu.edu.tr
 Çalışma Alanları