Hakkında

Elektrik-Elektronik Bölümü 1987 yılında Lisans ve Lisansüstü programlar uygulamak amacıyla kurulmuştur. Lisans ve Lisansüstü eğitimler sırasıyla 1989 ve 1990 yıllarının sonbahar yarıyılında başlatılmışlardır. Bölümde, her iki seviyede, öğretim dili İngilizcedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans programı, mezunlarını hem piyasanın hem de çağdaş elektrik-elektronik mühendisliği mesleğinin gereklerine göre şekillendirilmiş, geniş bir konu yelpazesinden teorik ve uygulamalı dersler içeren bir programdır.

 

Bölüm programı çağdaş bir elektrik ve elektronik mühendisliği eğitim ve öğretimi verecek şekilde tasarlanmıştır, ve dört yıllık bir programdır. Birinci yıldaki dersler genel fizik, kimya ve matematik gibi temel dersler olup, farklı bilgi seviyelerindeki öğrencileri standart bir seviyeye getirmek amacıyla konulmuşlardır. İkinci ve üçüncü yıllar zorunlu derslerden oluşur (üçüncü yılın her bir yarıyılında birer adet alan dışı seçmeli ders eklenmiştir). Dördüncü yılda, zorunlu derslerin yanı sıra, seçmeli dersler ve bir bitirme tezi de yer alır (dördüncü yılın her bir yarıyılında birer adet alan dışı seçmeli ders eklenmiştir). Programda yer alan derslere ait değerlendirme her ders için ayrı olabilir ve yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, seminer sunumu, rapor, yada laboratuarda gösterilen performans gibi kriterler göz önünde buludurularak yapılır. Ayrıca, öğrenciler en az 20 iş-gününden oluşan iki yaz stajı yapmak zorundadırlar. Bu stajlar 4. ve 6. yarıyılların sonunda yapılır.


Çukurova Üniversitesi ile ABD'deki University of  Colorado Boulder arasında "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" alanında imzalanan "Uluslararası Ortak Lisans Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol" bulunmaktadır. Protokolde belirlenen başarı koşullarını taşıyan istekli öğrenciler protokol kapsamında eğitimlerinin 3. ve 4. yıllarını University of Colorado Boulder'da geçirerek programı başarı ile tamamlamaları 
halinde (bkz. https://international.cu.edu.tr/cu/internationalization/joint-degree-programs/joint-bachelor-s-degree-program-in-the-field-of-electrical-electronics-engineering ) her iki üniversitenin ilgili programından lisans diploması alabileceklerdir.

 

Özgörüş:

Çağdaş bir Elektrik Elektronik mühendisliği eğitim ve öğretimi vermek.

 

Özgörev:

Elektrik-elektronik mühendisliğine temel oluşturan kuramsal ve uygulamalı bilgilere hakim ve bu bilgileri mesleki pratik içinde kullanabilen, mesleğine temel oluşturan bilgilerde ve meslek pratiğinde zaman içinde meydana gelmesi olası gelişmelere uyum sağlayabilen, analitik düşünebilen, araştırıcı ve bilgiye ulaşabilen, mesleğinin gerektirdiği etik değerleri ve temel insani değerleri içselleştirmiş elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmek.