Duyurular

...

Yurtdışından Yatay Geçiş Başvuru/Değerlendirme

Bilindiği  gibi  yükseköğretim  kurumlarımıza  yatay  geçişler  24/04/2010  tarih  ve  27561  sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar  Arasında  Geçiş,  Çift  Anadal,  Yan  Dal  ile  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca yürütülmektedir.

 

Söz konusu  Yönetmelik  uyarınca  yapılacak  değerlendirme  işlemlerinde  yükseköğretim kurumlarının yaşadığı tereddütler  üzerine alınan  kararlar ilgi  (a)  ve  (b)  yazılarımızla  bildirilmişti. Anılan  yazılar ile ilgili Başkanlığımıza yapılan başvurulardan özellikle yurt dışındaki  yükseköğretim kurumlarına  kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin yatay geçiş şartları konusunda tereddütler oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

Yurt  dışındaki    yükseköğretim    kurumlarına    kayıtlı    Türk  vatandaşı  öğrencilerin  ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına kurumlar arası yatay geçiş başvuru ve değerlendirme işlemlerinin öncelikle "kayıt    yılına"  ait  ÖSYS/YKS  Yükseköğretim  Programları  ve  Kontenjanları  Kılavuzlarında  yer  alan şartlar  ile  anılan  Yönetmelik  hükümleri  doğrultusunda  yürütülmesi  esastır.  Kayıt  yılına  ilişkin ÖSYS/YKS  Kılavuzları  ve  Yönetmelikte  yer  almayan  hususlarda  ise  Kurulumuzun  konuya  ilişkin kararları çerçevesinde işlem yapılacaktır.