Duyurular

...

Staj Defteri Arş. Gör. Büşra Bülbül’de Olan Öğrencilerin Dikkatine

Staj Duyurusu- Duyuru Tarihi: 23.11.2022

 

Staj Defteri Arş. Gör. Büşra Bülbül’de Olan Öğrencilerin Dikkatine,

 İmzalı ve mühürlü staj defterleri ile staj sunum dosyası 09.12.2022 günü saat 23.59’a

kadar bsrbulbul@yahoo.com adresine mail atılmalıdır. Belirtilen süreye kadar

gönderilmeyen dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

 2. stajlarını yapan öğrencilerin 1.stajlarını nerede ve ne zaman yaptıklarını da

maillerine eklemeleri gerekmektedir.

 Staj sunumları Power Point’te hazırlanmalıdır ve sunum süresi 5 dakikayı

geçmemelidir.

 Staj sunum tarihleri tabloda belirtildiği gibidir. Öğrenci belirtilen günde sunum için

müsait değilse başka bir gruptaki arkadaşıyla yer değişikliği yapabilir. Eğer böyle bir

yer değişiklik yapılacaksa önceden haber verilmesi gerekmektedir.

 Sunumlar bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

 Ön değerlendirme sonucu eksikleri olan öğrenciler eksiklerini 09.12.2022 günü saat

17.00’a kadar tamamlayabilirler.

 

Liste için lütfen tıklayınız..