Dr. Öğretim Üyesi Adnan Tan

   Unvanı Adı-Soyadı Dr. Öğretim Üyesi Adnan TAN
 Dahili Tel. 2938 / 137
 E-Posta atan@cu.edu.tr
 Web Sayfası https://avesis.cu.edu.tr/atan
 Çalışma Alanları Power Electronic Converters
  Utility Applications of Power Electronics
  Electrical Power Quality
  Renewable Energy Systems
  Energy Efficiency